Fent la tan necessària neteja de papers uns dies després de presentar el primer estudi de mercat des que va arrencar Visirius, pensava com les persones que ens dediquem a la investigació i l’anàlisi ens movem constantment entre la granularitat i la síntesi, l’obertura i el tancament, entre la visió del detall i la visió global. Aquest post és una guia per aquesta balanceig en las diferents etapes d’una investigació (en aquest cas va ser una enquesta però és aplicable a altres tècniques).

Comencem la travessia. La primera etapa per a que neixi una investigació és la tasca comercial. La granularitat: totes les tècniques que es poden dur a terme. La síntesi: resoldre la necessitat d’informació estructurada i accionable que tenen els -futurs- clients.

El moment del briefing, sigui amb preguntes molt generalistes o peticions concretes, la granularitat consisteix en detallar els objectius, procediments i necessitats que tindrem. La síntesi: ho podem fer bé i serà útil!

Preparem la proposta. La granularidad: objectius específics, tècniques de recollida i anàlisis de dades i què guanyem i de què hem de prescindir, quin equip de treball constituïm, calendari de tot el projecte i el pressupost que implica. La síntesi: demostrar la fermesa de l’estudi i la utilitat que se n’extraurà.

Aproven l’estudi! Treballar la granularitat amb les dimensions i les variables del qüestionari, preparar el treball de camp, les rutes, les fotocòpies, els permisos, les quotes de la mostra. La síntesi: com es facin les preguntes i a qui determinarà el tipus de resultats que s’obtindran.

Durant el treball de camp, la realitat ens envia missatges que hem de saber captar, hem d’atendre les imprevisibles vicissituds, controlar el compliment de quotes i revisar els resultats del primer 20% de mostre per detectar les respostes que no havíem tingut en compte. La síntesis: vetllar per la qualitat de les dades recollides, la nostra matèria prima.

Amb l’anàlisi de dades ens submergim en un mar de números del que ja no en sortirem fins ben avançat l’informe. La granularitat: depurar, codificar, creuar dades, crear variables, fer gràfics i explicacions que ajudin a entendre els fenòmens. La síntesis: sortir a la superfície per veure l’estudi en perspectiva i no perdre de vista els objectius ni el calendari.

Arribem a la fase clau on visibilitzar tota la feina feta: l’elaboració de l’informe. La granularitat: el fil de la història, la redacció de l’anàlisi que lligui el munt de peces que formen les variables. La síntesis: que sigui un informe comprensible tant per a qui busca la granularitat com per a qui busca la síntesi.

Presentem l’estudi amb els missatges clau per atraure l’audiència. La granularitat: les paraules, com relacionem tota la informació per destacar les conclusions. La síntesi: missatges clars destacant-ne la utilitat, per a què servirà aquest anàlisi.

Respirem i tanquem l’estudi. La granularitat: gestions administratives, ordre i neteja d’arxius i documents. I la última síntesi: què hem après nosaltres?

Precisament en aquest moment ha estat quan he decidit escriure aquest post desgranant i sintetitzant tot el procés realitzat… Toca tornar a començar i obrir un nou camí