Sessions de Formació

VISUALITZACIÓ DE DADES

Una imatge segueix valent més que mil paraules (o mil números 😉 ) Analitza les dades a través de gràfics i altres tècniques de visualització ajuda a extreure conclusions d’una manera més ràpida, senzilla i amena.