INTEGRACIÓ DE DADES

Les empreses del S.XXI ja no es diferencien per sectors de producció.

Les empreses del S.XXI es diferencien per com analitzen la informació que generen.

Big Data no és només per grans empreses.

Big Data és una actitud: compartir i voler treure profit de totes les dades