Consultoria d'acompanyament

CONSTRUCCIÓ D’INDICADORS

Els indicadors sintetitzen informació clau sobre el desenvolupament de l’empresa. Analitzar-los de manera agrupada i resumida ens ajuda a construir una visió global.